În perioada 27.08.2020- 02.09.2020, în intervalul orar 900 -1300 se înregistrează cererile de transfer, însoțite de:

  • Carte identitate părinte/tutore legal
  • Carte de identitate elev;
  • Certificat naștere elev;
  • Adeverință de elev cu media anuală ,media la purtare și specializarea

CONDIȚII:

  • Locuri disponibile în clasa pentru care optează elevul
  • Media anuală mai mare decât media ultimului elev din clasa pentru care optează

03 – 04.09.2020 – Susținerea examenelor de diferențe la discplinele din Trunchiul Comun pe care nu le-au studiat.

07.09.2020 – Depunerea contestațiilor 0830-1100

                     – Soluționarea contestațiilor până la ora 16.00

08.09.2020 – Afișarea rezultatelor finale.

Leave a Comment