Deși tranziția de la vechea platforma eTwinning la noua platforma ESEP nu a fost ușoară, cadrele didactice implicate activ în proiecte europene și educație non-formala au continuat colaborarea cu alte școli europene în cadrul proiectelor eTwinning, reușind să câștige titlul de Școală eTwinning și pentru anul școlar 2023 – 2024, doar două licee și 1 școală gimnazială din întreg județul Constanța primind aceasta certificare.

Astfel, profesorii implicați vor pune  în practică, în continuare, misiunea unei Școli eTwinning cu dedicare și responsabilitate, punând elevul și nevoile acestuia pe primul loc și promovând o învățare activă.

Școlile eTwinning:

  • Sunt recunoscute la nivel european drept modele pentru comunitatea eTwinning și formează o rețea de școli de elită, care va contura direcția de dezvoltare a acțiunii. 
  • Toate Școlile eTwinning primesc Trusa de Școală eTwinning, care cuprinde o plachetă și un drapel.
  • Au o vizibilitate sporită la nivel european și sunt încurajate să folosească Certificatul de Școală eTwinning în materiale informative și promoționale.
  • Sunt încurajate să participe la programe de dezvoltare profesională dedicate lor.
  • Fac parte dintr-un grup eTwinning special, în care pot face schimb de bune practici, pot colabora și pot frecventa evenimente online exclusiviste.

Busola după care se ghidează Școlile eTwinning este Misiunea Școlilor eTwinning. Misiunea pune accent pe elemente precum:

  • conducere colectivă;
  • colaborare și muncă în echipă;
  • capacitatea elevilor de a acționa;
  • incluziune și inovare;
  • calitatea de model pentru alte școli.

Felicitări tuturor celor implicați, care au făcut posibilă dobândirea acestei distincții! 

 

Leave a Comment