Titlul proiectului: Fii inteligent, alege educația!

Categoria grant: Mare

Valoarea totală a finanțării solicitate: 152500 euro

Grupul țintă:

  • Numărul estimat al elevilor participanți în proiect, defalcat pe ani: anul 1 – 450 ; anul 2 – 425 ; anul 3 – 425 ; anul 4 – 400
  • Numărul estimat al elevilor participanți în proiect, aparținând grupurilor dezavantajate, defalcat pe ani: anul 1 – 200 ; anul 2 – 190 ; anul 3 – 190 ; anul 4 – 180

Obiectivul general :

Dezvoltarea motivației și a stimei de sine a elevilor pentru reducerea abandonului școlar și creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat

Ținta strategică :

Reducerea abandonului școlar și creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat

Obiectivele specifice:

O1. Creșterea motivării pentru educație a cel puțin 50% din elevii cu risc de abandon din  grupul țintă  în fiecare an din proiect (intermediar)

O2. Recuperarea rămânerilor în urmă a cel puțin 50% din elevii cu ritm lent de învățare din grupul țăntă, în fiecare an al proiectului(intermediar)

O3. Îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru cel puțin 50% din elevii grupului țintă în fiecare an al proiectului (intermediar)

O4. Creșterea  ratei de absolvire a liceului de la  85% în prezent la 95% până la sfârșitul proiectului (final)

O5. Îmbunătățirea rezultatelor la examenul  de bacalaureat de la 53% în prezent la 65% până la sfârșitul proiectului (final)

 

PLAN DE ACHIZIȚII 2017-2021
Invitații de participare
Activități