Criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet

Cerere pentru acordarea unui dispozitiv  electronic  cu conexiune la INTERNET (model pentru părinte / tutore legal)

Cerere pentru acordarea unui dispozitiv  electronic  cu conexiune la internet (model pentru elevul major)

Declarație pe propria răspundere