Profilul Umanist. Specializarea Filologie

Profilul UMAN se adresează elevilor cu o înclinație spre comunicare, literatură, științe umaniste, filosofie și limbi străine. Acest profil oferă o paletă largă de oportunități pentru absolvenți.

Ce înveţi?
 • Orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională;
 • Un accent special pe achiziţii culturale cât mai vaste, prin studiul literaturii române şi universale, al momentelor reprezentative din istoria culturii şi a civilizaţiei;
 • Formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor lingvistice, literare, culturale;
 • Stimularea creativităţii, a gândirii critice, a spiritului reflexiv.
Care sunt beneficiile tale?
 • Atestatul de comunicare într-o limbă modernă,
 • Comunicarea corectă, scris și oral, în limba română,
 • Acces la materiale bibliografice variate,
 • Abilitatea de comunicare în relaţiile interpersonale,
 • Achiziţii lingvistice și culturale vaste.
Unde poți profesa la finalizarea studiilor?
 • Traducător cu studii medii,
 • Translator,
 • Specialist în PR,
 • Asistent manager,
 • Jurnalist,
 • Secretar de redacţie.
Evoluția în carieră:

Învăţământ superior:

 • Facultatea de Filologie
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Psihologie
 • Facultatea de Medicină,
 • Academia de Poliție,
 • Școala de Subofițeri,
 • Facultatea de Istorie,
 • Școala Militară,
 • Facultatea de Comunicare și Relații publice.
Posibili angajatori:
 • Birouri notariale,
 • Unități din învăţământul preuniversitar,
 • Societăţi de asigurări,
 • Poliție
 • Jandarmerie,
 • Armată,
 • Medicină,
 • Edituri
 • Trusturi media,
Impresii ale absolvenților:

,,În urma absolvirii liceului ,, Lazăr Edeleanu,, Năvodari, am urmat cursurile Facultății de Filologie a Universității Constanța, Specializarea Română– Engleză, fiind, actualmente, angajată într-o multinațională. Cunoștințele pe care le-am dobândit în timpul liceului  și experiențele minunate pe care le-am avut în această școală, au reprezentat pentru mine un fundament solid, pe care am început să clădesc actuala mea carieră. Participarea la activitățile extrașcolare, la concursuri, implicarea profesorilor în formarea mea, toate acestea au contribuit la formarea profilului personalității mele de astăzi.,, ( Florina D.)

 

„Sunt fost elev al liceului ,, Lazăr Edeleanu,, Năvodari , specializarea Filologie şi, actualmente, m-am angajat ca translator la o agenţie de turism. Toate cunoștințele dobândite în anii de liceu, mi-au fost de un real ajutor, căci am învățat de la oameni deosebiți, care m-au învățat că trebuie să pui suflet în tot ceea ce faci.,, (Ioan F.)

 

„În urma absolvirii liceului,  specializara Filologie, după absolvirea Facultății de Litere, sunt profesor debutant într-o școală constănțeană și îmi descopăr vocația de modelator de suflete și caractere.” (Alina M.)

Medii de admitere:
NIVEL PROFIL SPECIALIZARE ULTIMA MEDIE DE ADMITERE 2019 ULTIMA MEDIE DE ADMITERE 2018
LICEAL TEORETIC FILOLOGIE 7,42 7,13
Tezele:

Se susțin la următoarele discipline:

 • limba şi literatura română;
 • istorie saugeografie (la alegere);
 • limba engleză;
 • limba latină.
Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar:

Disciplinele prioritare la această specializare aparţin ariei curriculare Limbă şi comunicare: limba şi literatura română, literatura universală, limba latină şi două limbi moderne (engleză, franceză, germană).

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariilor curriculare Om şi societate (istorie, geografie, religie, logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie, sociologie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a ) şi Arte (educaţie muzicală şi educaţie plastică).

În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist (4 ore de limba şi literatura română, o oră de limba latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte – muzică, desen)

În clasele a XI-a şi a XII-a ponderea disciplinelor specifice profilului umanist creşte prin numărul mare de ore (5-7) din Curriculum la decizia şcolii (opţionale, aprofundări, extinderi), ceea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităţilor didactice desfăşurate la această specializare.