Profilul Real. Specializarea Științe ale naturii

Profilul REAL se adresează elevilor cu o înclinație spre științele exacte: matematică, fizică, chimie, biologie. Acest profil oferă o paletă largă de oportunități pentru absolvenți.

Ce înveţi?
 • Observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, pentru înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane,
 • Operarea cu principii esențiale ale științelor și utilizarea acestora în viața cotidiană,
 • Investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sistemele biologice, fizice şi chimice prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare,
 • Aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil, modern utilate.
Care sunt beneficiile tale?
 • Studiul în laboratoare de profil, modern utilate,
 • Comportamentul activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului și a unui stil de viaţă sănătos,
 • Interes pentru realizările și descoperirile din domeniul stiințelor,
 • Motivația pentru informarea și documentarea științifică,
 • Respect față de orice formă de viață și atitudine protectivă față de acestea,
 • Receptivitate și flexibilitate pentru aplicarea cunostințelor de biologie în viața cotidiană,
 • Cunoașterea și implicarea în problemele de interes global.
Unde poți profesa la finalizarea studiilor?
 • Operator introducere și prelucrare date
 • Laborant,
 • Specialist în agențiile de protecția mediului.
Evoluția în carieră:

Specializarea Științe naturii este o secţie ideală pentru cei ce doresc să se pregătească pentru domeniile medicină, farmacie, fizică, chimie, biologie, protecţia mediului, agronomie, medicină veterinară, silvicultură.

Învăţământ superior:

 • Învățământ postliceal – calificarea: Asistent medical generalist
 • Învăţământ superior:
 • Facultatea de Medicină,
 • Facultatea de Matematică- Informatică,
 • Stomatologie,
 • Farmacie,
 • Chimie,
 • Biologie,
 • Fizică,
 • Facultatea de Asistență medicală,
 • Facultatea Politehnică.
Posibili angajatori:
 • Organizații și agenții de protecția mediului,
 • Laboratoare de protecția mediului din cadrul firmelor de producț
Impresii ale absolvenților:

,,Faptul că profilul real mi-a oferit avantajul de a alege domenii diverse, m-a determinat să îl aleg, întrucât, la finalul clasei a VIII-a, nu eram foarte hotărâtă în privința facultății pe care urma să o fac și a carierei mele, în general. Profesorii m-au ajutat să-mi găsesc pasiunea, actualmente fiind contabil la o firmă de construcții.” (Ana S.)

,,Din punctul meu de vedere, este cel mai avantajos profil, ponderea materiilor este echilibrată, matematica dată la bacalaureat este rezonabilă. Pentru mine a reprezentat șansa unei reale afirmări!” ( Florin M.)

Medii de admitere:
NIVEL PROFIL SPECIALIZARE ULTIMA MEDIE DE ADMITERE 2017 ULTIMA MEDIE DE ADMITERE 2016
LICEAL TEORETIC STIINȚE ALE NATURII 7,40 7,16
Tezele:

Se susțin la următoarele discipline:

 • limba şi literatura română,
 • matematică,
 • fizică, chimie, biologie (la alegere)
 • fizică, chimie, biologie (la alegere, altă disciplină decât cea aleasă la poziția precedentă)
Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar:

În cazul specializării Ştiinţele naturii, numărul de ore de matematică, fizică, chimie, biologie are cea mai mare pondere, în special în clasele a XI-a şi a XII-a, având în vedere că cele 4-6 ore din Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale, extinderi sau aprofundări) vizează cu prioritate aceste discipline. Începând cu clasa a XI-a, dispar complet din orar disciplinele din aria curriculară Arte şi disciplina informatică.

Disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică (disciplină obligatorie la Bacalaureat), fizică, chimie, biologie.

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), informatică.

Disciplinele specifice profilului umanist aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română – disciplină obligatorie la Bacalaureat; două limbi moderne: engleză, franceză, gemană); Om şi societate (istoria şi geografia – studiate în fiecare an; logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a)Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală – studiate în clasele a IX-a şi a X-a).