AVANTAJELE PARCURGERII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNOLOGIC

Calificarea: Tehnician in instalatii electrice

 • Facilitarea angajării de către operatorul economic la care se derulează instruirea practică;
Medii de admitere
NIVEL PROFIL SPECIALIZARE ULTIMA MEDIE DE ADMITERE 2019 ULTIMA MEDIE DE ADMITERE 2018
LICEAL TEHNIC ELECTRIC 6,01 5,65
Ce poți  învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări?
 • Să montezi, să utilizezi şi pui în funcţiune echipamentele electrice;
 • Să montezi, să utilizezi şi pui în funcţiune şi instalaţiile electrice de joasă tensiune, de lumină şi de forţă;
 • Să exploatezi, să întreţi şi să execuți lucrări de reparaţii specifice acestor echipamente şi instalaţii electrice;
 • Îți dezvolți abilitatea de comunicare;
 • Lucrezi cu programe informaționale;
Ce ocupaţie poţi avea la finalul studiilor?
 • Tehnician în instalații electrice, pentru:
 • supraveghere,
 • întreţinere,
 • reglare,
 • reparare,
 • executare de manevre,
 • montare,
 • control a instalaţiilor si echipamentelor electrice.
 • Tehnician în instalații electrice, pentru:
 • firma proprie,
 • firme din diverse sectoare de activitate
 • companii de electricitate specializate in servicii electrice.
Cu ce lucrează un electrician în cadrul activităţii pe care o desfășoară?
 • Maşini electrice: rotative de curent continuu si curent alternativ (asincrone si sincrone),
 • Aparate electrice de joasă tensiune: de comutare (manuala si automata), de comanda (manuala si automata), de reglare, de protecţie, de semnalizare, pentru automatizări;
 • Instalaţii electrice de joasă tensiune: de iluminat, de prize, de forţă, de curenţi slabi (semnalizare, avertizare, iluminat), de ameliorare a factorului de putere, de redresare şi acumulatoare.
Ce beneficii poţi avea dacă alegi această calificare?
 • Lucrezi într-un mediu curat, repari circuite electrice, instalezi, testezi şi inspectezi diferite echipamente;
 • Te asiguri că sistemele electrotehnice funcţionează, detectezi și repari problemele existente;
 • Meseria de electrician este o meserie de actualitate, indiferent de fluctuaţiile economice, orice tip de activitate economică desfăşurându-se cu ajutorul energiei electrice;
 • Oferta pe piaţa muncii este generoasă, cu o remuneraţie superioară mediei pe economie;
 • Diplomă cu calificarea profesională de nivel 4
Cum poţi evolua în carieră, pas cu pas?
 • În învăţământul postliceal, după finalizarea liceului
 • În învăţământul superior, după finalizarea liceului