AVANTAJELE PARCURGERII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL

– FILIERĂ TEHNOLOGICĂ –

Calificarea: Tehnician chimist de laborator

Tehnicianul chimist de laborator oferă o pregătire tehnică într-un domeniu larg. Practicanții unei astfel de ocupații efectuează teste chimice și fizice de laborator, necesare la realizarea analizelor cantitative și calitative ale materialelor solide, lichide și gazoase, utilizate în scopuri de cercetare și dezvoltare a noilor produse, controlul calității, respectarea standardelor de mediu și în alte aplicații practice ale teoriilor din chimie. Tehnicienii chimiști de laborator culeg eșantioane și pregătesc instalațiile și aparatura necesară în vederea experimentelor, încercărilor și analizelor și le asigură execuția, fac estimari de cantități și costuri de materiale necesare realizării proiectelor, organizează întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.

Medii de admitere:
NIVEL PROFIL SPECIALIZARE ULTIMA MEDIE DE ADMITERE 2019 ULTIMA MEDIE DE ADMITERE 2018
LICEAL TEHNIC CHIMIE INDUSTRIALĂ 5,73 5,62
Ce poți  învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări?
 • Să organizezi și să realizezi experimente în cadrul celor 5 laboratoare ale liceului dotat cu aparatură, ustensile și reactivi necesari determinărilor practice;
 • Să prelevezi probe conform instrucțiunilor operaționale;
 • Să efectuezi teste chimice și fizice de laborator;
 • Să urmărești desfășurarea experimentelor și reacțiilor chimice în laborator;
 • Să monitorizezi calitatea produselor și să interpretezi rezultatele analizelor;
 • Iți formezi deprinderi specifice industriei chimice.
Ce ocupaţie poţi avea la finalul studiilor?
 • Laborant chimist

Laborantul chimist se ocupă în principal de efectuarea analizelor chimice și de prepararea substanțelor și lucrează în domeniile analizei calitative și analizei cantitative.

 • Laborant operator centrale termice

Laborantul operator centrale termice  se ocupă cu deservirea și supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur și instalațiilor de tratare a apei.

 • Laborant petrolist/industria chimică

Laborantul petrolist/ industria chimică se ocupă în principal de efectuarea analizelor chimice a materiilor prime și produselor din domeniile prelucrării țițeiului/industriei chimice.

 • Laborant apă potabilă

Laborantul în domeniul apei potabile controlează și monitorizează calitatea apei și concentrația reziduurilor și este responsabil pentru monitorizarea conformității cu valorile-limită și recomandarea măsurilor ce urmează a fi luate.

 • Laborant petrochimist

Laborantul petrochimist se ocupă în principal de efectuarea analizelor chimice a materiilor prime și produselor din domeniul petrochimiei.

Ce beneficii poţi avea dacă alegi această calificare?
 • Îți desfășori activitatea într-un mediu atractiv și dinamic;
 • Îți dezvolți capacitatea de a lucra în echipă, în cadrul companiilor de profil;
 • Participi la târguri de specialitate și evenimente de profil din domeniul chimiei industriale;
 • Te dezvolți profesional în mai multe departamente din cadrul companiilor;
 • Poți participa la Programul Internship organizat Rompetrol Rafinare SA;
 • Oferta pe piaţa muncii prin angajare la Rompetrol Rafinare SA după parcurgerea programului de Internship.
Cum poţi evolua în carieră, pas cu pas?
 • În învăţământul postliceal, după finalizarea liceului- calificările: Tehnician laborant protecția mediului, Tehnician analiza calității produselor agro-alimentare, Asistent medical și de laborator
 • În învăţământul superior, după finalizarea liceului
 • Facultatea de Chimie, Prelucrarea petrolului și petrochimie, Chimie industrială
 • Facultatea de Protecția mediului
 • Facultatea de Medicină, Farmacie

Posibili angajatori :

 • Rompetrol Rafinare SA
 • RAJA SA
 • Laboratoare de protecția mediului
 • Laboratoare de analize de mediu