Cursul “Primul pas spre meseria de rafinor” este una dintre inițiativele Rompetrol Rafinare de a susține dezvoltarea competențelor specifice viitorilor profesioniști în domeniul prelucrării țițeiului. Cursul își propune o recapitulare a cunoșțintelor teoretice dobândite pe parcursul anilor de studiu precum și acumularea de cunoștințe noi cu aplicabilitate practică. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor avea ocazia să aprofundeze cunoștințe privind caracteristicile tehnice și fluxurile tehnologice ale instalațiilor și utilajelor din rafinărie, precum și operarea eficientă și în siguranță a acestora.

Cursul este suținut de către Laura Ticlete, profesionist cu o experiență de peste 40 de ani în domeniul prelucrării țițeiului, precum și în domeniul formării profesionale a tinerilor.

Leave a Comment