În cadrul Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Năvodari  a avut loc workshop-ul intitulat „Practica de specialitate – o șansă majoră în inserția absolvenților pe piața muncii”, eveniment organizat sub egida Proiectului Săptămâna Europeană a Competențelor  Profesionale, Ediția 2019.

La workshop au participat elevii claselor a VIII-a ai Şcolii Generale Nr. 2 „Grigore Moisil” din Năvodari, elevii claselor din învăţământul profesional și liceal din cadrul Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Năvodari (cls. IX P3, XI P, XII D), reprezentanţi ai agenţilor economici (S.C.PHOENICIA  EXPRESS S.R.L şi S.C.METALICA DG), dl.director PĂTRANĂ CONSTANTIN, dna director adjunct  FILIP  ROXANA şi doamnele profesor NENCIU DANIELA și MOCANU ANCA din cadrul catedrei de Turism.

Elevii Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” au împărtăşit din experienţa acumulată în cadrul stagiilor de practică și au evidențiat importanța pe care o are pregătirea de specialitate în formarea viitorilor absolvenți care urmează a se integra pe piața muncii.

Domnul director i-a încurajat pe elevi să îmbrăţişeze o carieră profesională, plecând de la criza actuală care se manifestă pe piața forței de munca și de la schimbările majore preconizate a avea loc în anii următori în cadrul sistemului de învăţământ românesc.

Doamna director adjunct a evidențiat necesitatea unei pregătiri profesionale temeinice care să ofere absolvenților șansa de a se adapta la cerințele manifestate pe piața muncii. In acest sens, practica de specialitate derulată pe perioada stagiilor de practică este de un real ajutor în adaptarea ulterioară a absolvenților care vor îmbrățișa o meserie. De asemnea, doamna director adjunct  a precizat faptul că în anul școlar curent s-a manifestat o creștere a interesului elevilor și întreprinzătorilor din Dobrogea  pentru învăţământul profesional dual.

Doamnele profesor au evidențiat  importanța stagiilor de pregătire practică punând accent pe efectele pe care acestea le au asupra formării profesionale a viitorilor absolvenți: dobândirea competenţelor necesare integrării pe piaţa muncii, creşterea adaptabilităţii tinerilor la cerinţele primului loc de muncă, asimilarea unor experințe noi prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activităţilor derulate la nivelul diferitelor departamente.

Astfel, avem cu toţii convingerea că elevii au reuşit să conştientizeze importanţa pe care o are pregătirea practică de specialitate în formarea și perfecționarea viitorilor absolvenți.

Leave a Comment