Luni, 24.02.2020, a avut loc o acțiune de promovare a învățământului profesional, aflându-ne în Săptămâna Meseriilor, în care accentul este pus pe avantajele învățării unei meserii.

Cu acest prilej, echipa de promovare (alcătuită din: dir. adj. Filip Roxana, prof. dr. Nenciu Daniela și reprezentanți ai agenților economici cu care liceul nostru se află în colaborare, doamna Simona Nichita, din partea S.C.Phoenicia Express S.R.L. și domnul Lazăr Ștefan, din partea S.C.Urban Network Solutions S.R.L.) , a prezentat oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021 .

Vizitele au avut loc la școlile gimnaziale: George Enescu, Tudor Arghezi și Grigore Moisil, unde reprezentanții liceului s-au întâlnit cu elevi și părinți.

Bursa de 200 de lei pe lună pentru elevii din învățământul profesional, finanțată de stat, la care se adaugă 200 de lei, pentru elevii din învățământul dual, finanțată de către operatorul economic S.C.Phoenicia Express S.R.L, facilitarea angajării de către firma la care se efectuează instruirea practică, reprezintă avantaje deloc de neglijat într-o societate în care găsirea unui loc de muncă poate deveni o adevărată provocare. Domeniul turistic reprezintă, astfel, o oportunitate pentru elevii care doresc să se dezvolte profesional, să-și dezvolte abilități de comunicare și de bună relaționare.

Calificarea profesională Electrician exploatare joasă tensiune, reprezintă și ea o alternativă viabilă pentru învățământul profesional, oferind o meserie de actualitate, dat fiind faptul că, orice activitate economică se desfășoară cu ajutorul energiei electrice, iar pe piața muncii din România există o ofertă generoasă în acest domeniu, cu o remunerație superioară mediei pe economie.

Evoluția în carieră a unui absolvent de învățământ profesional este asigurată și de posibilitatea acestuia de a-și continua studiile la nivel liceal, clasa a XI-a învățământ zi sau învățământ seral, după propriile posibilități.

,,Alege-ți drumul!,, a fost motto-ul campaniei de promovare a învățământului profesional, în care elevi și părinți au fost informați și motivați să aleagă variantele de învățământ oferite de instituția noastră și adaptate cerințelor pieții muncii din zona de litoral.

Director,                                                              Director adjunct,

Pătrană Constantin                                          Filip Roxana

Leave a Comment