Luni, 13.09.2021, porțile Liceului „Lazăr Edeleanu” se deschid pentru elevii noștri, în noul an școlar, 2021-2022.

Festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc începând cu orele 9:30.

Elevii claselor a IX-a sunt așteptați în parcul liceului, unde își vor întâlni diriginții.

Elevii claselor X- XII vor veni la școală începând cu 10:30, se vor prezenta la clasele afișate mai jos, unde vor fi așteptați de diriginți

NR.

CRT.

CLASA SPECIALIZARE/

CALIFICARE

DIRIGINTE SALA
1. 9A Tehnician chimist de laborator FLOREA NICOLETA S 21
2. 9B Tehnician în instalații electrice PREDA LOREDANA S 2 V
3. 9U Filologie VASILE CRISTINA S 4
4. 9R Științe ale naturii GORGOVAN CARMEN S 1V
5. 9P1 Mecanic utilaje și instalații în industrie – Sudor – înv.profesional MANOLE IULIANA S 6
6. 9P2 Lucrător hotelier –înv. profesional DUAL GHEONEA NICOLETA S 5V
7. 9P3 Lucrător hotelier – înv. profesional ȘTEFĂNUȚ MARINA S 6V
8. 10A Tehnician chimist de laborator ALIM AISEL S 23
9. 10B Tehnician în instalații electrice SĂNDULESCU MIHAELA S 16
10. 10C Tehnician în turism RÎPEANU ARȘALUIS LUIZA S 35
11. 10U Filologie BELU GABRIELA S 15
12. 10R Științe ale naturii ZĂBAVĂ LĂCRĂMIOARA S 22
13. 10P1 Electrician exploatare joasă tensiune – înv.profesional POPA FLOREA GENA S 10
14. 10P2 Lucrător hotelier– înv.profesional dual FIRICĂ ADRIANA S 4V
15. 10P3 Lucrător hotelier– înv.profesional S 37
16. 11 A Tehnician în chimie industrială BULGARIU ALINA S 24
17. 11 B Tehnician chimist de laborator FEVGA ALINA S 20
18. 11C Tehnician în instalații electrice ATOMEI GHEORGHE S 11
19. 11D Tehnician în turism CIOLPAN GABRIELA S 13
20. 11U Filologie BORCEA ELENA S 12
21. 11P1 Sudor– înv.profesional STAN ADRIANA S 7V
22. 11 P2 Lucrător hotelier– înv. profesional OPREAN ALINA S 30
23. 11P3 Lucrător hotelier– înv. profesional NENCIU DANIELA S 8V
24. 11 SERAL Tehnician mecanic întreținere și reparații POP PRISCILLA S 25
25. 12 A Tehnician în chimie industrială DINCU ADRIANA S 14
26. 12 B Tehnician în instalații electrice BATALAN LILIANA S 36
27. 12 C Tehnician în turism ȘTEFANOPOL ANCA S 32
28. 12 I Matematică – informatică BUȘCĂ ALEXANDRU S 26
29. 12 U Filologie STEFANESCU MARILENA TCM
30. 12 Sp Instructor sportiv FILIP ROXANA S 3V
31. 12 SERAL Tehnician în turism MOCANU ANCA S 31

Ca urmare a finalizării lucrărilor la interior, prilejuite de proiectul de rebilitare a școlii prin fonduri europene, programul școlar începând cu 14.09.2021, în instituția noastră școlară, va fi următorul:

Ora Interval orar

curs

Pauza Ies în pauză
Ora 1 8:00-8.50 8.50-9:00 a XI-a ,a XII-a
Ora 2 9:00-9:50 9:50-10.00 a  IX-a, a X-a
Ora 3 10.00-10:50 10:50-11:00 a XI-a ,a XII-a
Ora 4 11:00-11.50 11.50-12.00 a  IX-a, a X-a
Ora 5 12.00-12.50 12.50-13.00 a XI-a ,a XII-a
Ora 6 13.00-13.50 13.50-14.00 a  IX-a, a X-a
Ora 7 14.00-14.50    

DE REȚINUT!

 • Este interzis elevilor să intre în alte săli de clasă decât cea arondată sau să părăsească palierul (etajul) în timpul pauzelor, cu excepția pauzelor programate pentru recreere programate mai sus.
 • Elevii se vor așeza în bănci conform unei oglinzi a clasei stabilită de către diriginte și afișată în sala de curs, băncile fiind numerotate începând cu nr.1 de la ușă.
 • La terminarea cursurilor, elevii vor părăsi sala de curs în ordinea numerotării băncilor, sub supravegherea cadrului didactic care are ultima oră de curs.
 • Sala de izolare temporară pentru cazurile suspecte de Covid-19 va fi o sală la etajul I, școala veche ( cabinet geografie).

Circuite de intrare-ieșire elevi/personalul unității

 • accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ-paznic , profesor de serviciu;
 • accesul se va face prin două căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi (POARTA MARE în incintă, respectiv UȘA  1 și UȘA 3 în școală)
 • căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;
 • după dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumaţi direct în sălile de clasă;
 • accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unităţii de învăţământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinţii/Însoţitorii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi dizabilităţi au acces în unitatea de învăţământ, cu respectarea normelor de protecţie sanitară necesare

Căi de acces/circuite  în curtea unității

 • POARTA MARE -este destinată accesului elevilor, cadrelor didactice , cadrelor didactice auxiliare , personalul nedidactic și autoturismelor personalului unității
 • POARTA MICĂ( în fața cancelariei)-este destinată evacuării elevilor și cadrelor didactice , cadrelor didactice auxiliare , personalul nedidactic în caz de urgență
 • POARTĂ SALA SPORT-este destinată accesului angajaților serviciului de gospodărie din cadrul Primăriei orașului Năvodari și a autoturismelor ce deservesc acest serviciu

Căi de acces/circuite  în incinta unității

 • Se vor respecta circuitele incluse în procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activităților instructiv- educative, cu respectarea normelor igienico- sanitare pe care le impune situația creată de noul coronavirus.
 • UȘA 1-CORP A (școla nouă -intrare elevi) –este destinată accesului elevilor care învață în sălile de la etejele I, II și III corp A, , părinți, persoane străine care solicită rezolvarea unor probleme la secretariat/conducerea unității. Elevii vor urma săgețile verzi de deplasare către sala de curs, respectiv  pe cele destinate ieșirii în recreație pe aceeași ușă .
 • UȘA 2-CORP A (școla nouă-cancelarie)- este destinată evacuării elevilor , cadrelor didactie, cadrelor didactice auxiliare și personalului nedidactic, în caz de urgență . Este interzis accesul pe această ușă!
 • UȘA 3-CORP B (școala veche)  – este destinată accesului elevilor  care învață în sălile din școala veche (corp B) și cele de la parter corp A . Elevii vor urma săgețile verzi de deplasare către sala de curs, respectiv  pe cele destinate ieșirii în recreație pe aceeași ușă.

Leave a Comment