Construcţia şi dezvoltarea şcolii noastre a început din anul 1961-1962, ele fiind justificate de necesitatea formării cadrelor calificate pentru unităţile de industrie chimică ale oraşului Năvodari: Combinatul de Îngrăşăminte Chimice-Fertilchim; Combinatul Petrochimic Midia Năvodari-S.C. Petromidia S.A. În primii ani, din cauza lipsei unei clădiri proprii şcoala a funcţionat în interiorul Combinatului de Îngrăşăminte Chimice pregătind în fiecare an aproximativ 260 de elevi în Şcoala Profesională şi 30 de elevi în Şcoala de Maiştri în specializările: chimie industrială, mecanică şi electrotehnică.

În cadrul uzinei, şcoala dispunea de: 4 săli de clasă aflate în vestiarele unei secţii  productive,  un atelier cu  36 de locuri de  muncă  situat  la  subsolul  clădiriiCTC-ului, un laborator de chimie şi câteva birouri în pavilionul de pompieri. Materialul didactic, manualele şi alte utilităţi care se aflau la dispoziţia şcolii au fost procurate prin dotare sau transfer de la şcolile mai vechi din Brăila, Bucureşti, Ploieşti, Câmpina, Oneşti şi altele, iar mobilierul şi băncile şcolare au fost confecţionate în atelierul central al uzinei.

Din anul şcolar 1967-1968, Şcoala Profesională, formă de învăţământ pe care şcoala  noastră a avut-o în primii 12 ani de funcţionare a beneficiat de o clădire proprie cu 8 săli de clasă, 2 laboratoare, 3 ateliere, 2 cabinete, o bibliotecă, o cantină şi un internat.

Noua etapă de dezvoltare a şcolii era ilustrată:  de creşterea numărului populaţiei şcolare la cca 500 de elevi, de introducerea unor noi meserii: lăcătuşi, sudori, strungari etc şi de folosirea unor noi forme de pregătire precum ucenicia la locul de muncă.

Începând cu anul şcolar 1972-1973 şi-a început funcţionarea, alături de Şcoala Profesională, Liceul Industrial de Chimie. După înfiinţarea liceului numărul elevilor a crescut simţitor astfel că în anul şcolar 1973-1974 ajungea la 900 de elevi. Tot în acest an şcolar a fost introdusă o nouă formă de organizare – învăţământul liceal în trepte – o măsură introdusă de conducerea comunistă pentru modernizarea învăţământului.

Anul şcolar 1978-1979 a reprezentat începutul unei noi etape de dezvoltare în evoluţia şcolii; în acest an s-a dat în folosinţă actuala clădire a şcolii şi de atunci datorită creşterii necesarului de forţă de muncă calificată ca urmare a construirii Combinatului Petrochimic Midia Năvodari, numărul claselor şi al elevilor a crescut considerabil. În felul acesta s-a redimensionat activitatea şcolii care în 1980 avea sarcina de a instrui 1860 de elevi, număr care a continuat să crească şi în anii următori.

Începând din 1978 Liceul Industrial dispunea de: 32 săli de clasă, o bibliotecă, o sală de sport, o cantină modernă, trei internate proprii, 9 ateliere, o hală tehnologică, 6 laboratoare de chimie, 2 laboratoare de fizică, o centrală termică.

Utilizarea acestui complex şcolar a ridicat personalului său multiple probleme legate de dotarea, organizarea bazei materiale, perfecţionarea actului didactic şi asigurarea unei instruiri adecvate.

În anii următori 17 din cele 32 de săli de clasă au fost transformate în cabinete pe specialităţi: istorie, geografie, limba română, franceză  etc, asigurându-se prin aceasta desfăşurarea învăţământului liceal într-o nouă concepţie, mai modernă, bazată pe laboratoare, cabinete şi ateliere.

Dotarea acestor cabinete şi laboratoare s-a realizat prin sumele acordate de la buget, prin autodotare şi prin sprijinul material acordat de întreprinderile care tutelau şcoala: Combinatul de Îngrăşăminte Chimice şi Combinatul Petrochimic Midia Năvodari.

Din anul şcolar 1990-1991 şcoala noastră denumită Grupul Şcolar de Chimie Năvodari a funcţionat cu următoarele forme de învăţământ şi profiluri:

 1. Liceu – curs de zi: industrial cu 548 de elevi pregătiţi în specializările: chimie industrială, mecanică şi electrotehnică şi teoretic cu două secţii: uman şi real, cu 357 de elevi.
 2. Liceu – curs seral industrial cu 26 de elevi şi teoretic cu 44 de elevi.
 3. Şcoala profesională:
 • anul I de studii – chimie industrială, mecanică, electrotehnică, electricieni auto cu 213 elevi .
 • anul II de studii – chimie industrială, mecanică, electricieni auto cu 88 de elevi.
 • anul III de studii – chimie industrială, mecanică, electrotehnică cu 146 de elevi.
 1. Şcoala complementară:
 • anul I de studiu – mecanici – 33 de elevi.
 • anul II de studiu – mecanici, electricieni – 56 de elevi.
 1. Şcoala de Maiştri:
 • anul III de studiu – chimie industrială – 31 de elevi

– mecanică – 24 de elevi.

În 1995 a fost înfiinţată prima clasă de informatică la iniţiativa Primăriei şi PetroMidiei care au sprijinit permanent buna funcţionare a liceului.

Din 1996 şcoala noastră şi-a schimbat titulatura devenind  Grupul Şcolar Industrial “Lazăr Edeleanu”.

Începând cu anul 2012 Grupul Şcolar “Lazăr Edeleanu” devine Liceul Tehnologic „Lazar Edeleanu”şi desfăşoară activitatea având un numar de 41 clase si un efectiv de 1032 elevi.

De-a lungul anilor liceul nostru şi-a creat o personalitate distinctă în spaţiul şcolar constănţean prin rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele şcolare judeţene şi calificările la cele naţionale, prin concursurile interdisciplinare, concursurile pe meserii şi nu în ultimul rând prin admiterea absolvenţilor în facultăţi de prestigiu din învăţământul universitar românesc.