În cadrul săptămânii dezbaterilor şi activităţilor dedicate importanţei şi perspectivelor legate de învăţământul profesional şi profesional dual, la Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Năvodari  a avut loc simpozionul cu tema”Învăţământul profesional dual – o oportunitate pentru tinerii care doresc să îmbrăţişeze un traseu profesional”.

La simpozion au participat elevii claselor a VIII-a ai Şcolii Generale Nr. 3 „Grigore Moisil” din Năvodari, elevii claselor de învăţământ profesional ai Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Năvodari (IX P2, X P  şi XI P), reprezentanţi ai agenţilor economici S.C.PHOENICIA  EXPRESS S.R.L şi S.C.METALICA DG , dl.director PĂTRANĂ CONSTANTIN, dna director adjunct FILIP  ROXANA şi doamnele profesor STAN ADRIANA – catedra de Mecanică şi OPREAN ALINA- catedra de Turism.

Elevii Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” au împărtăşit din experienţa acumulată în timpul anilor de studiu în cadrul stagiilor de practică, în timp ce dl.director i-a încurajat pe elevi să îmbrăţişeze o carieră profesională, plecând de la schimbările majore preconizate a avea loc în anii următori în sistemului de învăţământ, coroborate cu situaţia economică actuală din România,cu nevoia de forţă de muncă şi, de ce nu, cu posibilitatea ca ei să schimbe lucrurile în bine.

Dovedind, o dată în plus, că Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Năvodari este o şcoală modernă, s-a subliniat totodată si creşterea solicitărilor cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional dual în anul şcolar 2019- 2020, pe de o parte din partea elevilor şi pe de altă parte din partea agentilor economici din zona Dobrogei.

Doamnele profesoare au subliniat beneficiile reciproce ale colaborării cu agenţii economici, acum şi în perspectiva creării unor profesionişti desăvârşiţi.

La finalul simpozionului, elevii însoţiţi de dna profesor ALIM  AISEL au vizitat laboratoarele de chimie, electrotehnică şi informatică ale liceului.

Astfel, avem cu toţii convingerea că elevii au reuşit să conştientizeze importanţa acestei forme de învăţământ şi necesitatea ca pe viitor să-şi îndrepte atenţia în mod responsabil către aceasta, fiind cea care le poate oferi un viitor sigur.

Leave a Comment