ORDIN nr. 3.449 din 5 martie 2021
privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor
scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021

ORDIN nr. 3.449 din 5 martie 2021 - Simulare EN si BAC

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL – 2020

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMRIE 2020

Înscrierea candidaților este programată în intervalul 13 – 24 iulie. Documentele-tip de înscriere – completate și semnate – pot fi depuse la secretariatele unităților de învățământ-centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poștă, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităților de învățământ.

Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 – 27 august, astfel:

 • 24 august: Limba și literatura română – E.a)
 • 25 august: proba obligatorie a profilului – E.c)
 • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării – E.d)
 • 27 august: Limba și literatura maternă –  proba E.b)

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se pot realiza în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00. La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD). Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6.

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2020

 • 3-10 IUNIE 2020 – ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 • 11-17 IUNIE 2020 – ECHIVALAREA ȘI RECUNOAȘTEREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE
 • 22 IUNIE 2020 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ –PROBA E) a) –proba scrisă

 • 24 IUNIE 2020 – PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI – PROBA E) c) – proba scrisă

 • 25 IUNIE 2020 – PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII – PROBA E) d) –proba scrisă

 • 30 IUNIE 2020 AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBELE SCRISE PÂNĂ LA ORA 12.00
 • 30 IUNIE 2020 DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR ÎN INTERVALUL ORAR 16,00-20,00
 • 1 IULIE 2020 – DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR ÎN INTERVALUL ORAR 8,00-12,00
 • 1-4 IULIE 2020 – REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR
 • 5 IULIE 2020 – AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE