Atestat Informatică

An școlar 2018-2019

  • 6 – 10 aprilie – Înscriere candidați
  • 17 mai 2019 – Susținerea examenului
  • 20 mai 2019 – Afișarea rezultatelor

 Conform Ordinului Nr. 4843/27.08.2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare acompetenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică atestatul se obţine, la clasele cu profil matematică-informatică, intensiv informatică, după realizarea practică pe calculator a cerinţelor din biletul extras în ziua probei, bilet cuprinzând trei subiecte, prezentarea şi motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator.

Elevii vor preda profesorului de la clasă şi vor prezenta în ziua examenului:

I. DOCUMENTAŢIA APLICAŢIEI va conţine cel puţin 6 pagini.

  1. Motivaţia alegerii temei, utilitatea aplicaţiei
  2. Structura aplicaţiei: organizarea conţinutului informaţional, structuri de date utilizate
  3. Detalii tehnice de implementare (secvenţe de cod relevante)
  4. Resurse hard şi soft necesare
  5. Modalităţi de utilizare
  6. Posibilităţi de dezvoltare

II. APLICAŢIA PE SUPORT EXTERN (CD/DVD) cu sursele incluse (pe CD/DVD pe care se vor scrie numele, clasa, titlul lucrării).

METODOLOGIA de organizare si desfăsurare a examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică