Marţi, 03 octombrie 2017, elevii edeleni, însoţiţi de d-na profesoară Carmen Gorgovan, au vizitat expoziţia “Our body: Universul interior” din cadrul City Park Mall, Constanta.

Elevii clasei a XI-a R au fost deosebit de impresionaţi de exponatele prezente, acestea reprezentând un bun prilej de corelare a noţiunilor teoretice acumulate în cadrul orelor de anatomie, cu realitatea.

Discuţiile generate de exponatele prezentate au fost interactive şi au răspuns necesităţilor şi curiozităţilor din domeniu, completând cu succes noţiunile deja însuşite de către elevi, mulţi dintre ei manifestându-şi predilecţia pentru domeniul medicinii, ca posibilă variantă de viitor în ceea ce priveşte continuarea studiilor.

Activitatea s-a dovedit un real succes, atingând, inclusiv obiective din zona motivaţională a acestei discipline.

Director,                                                                                                                                                       Consilier de imagine,

Pătrană Constantin                                                                                                                                    Filip Roxana

Leave a Comment