Auziți? Se aude, parcă, din depărtări, murmurul alaiului. Se apropie Primăvara – timpul Renașterii, al sufletelor prinse-n hora Vieții.

În spirit pur românesc, Edelenii marchează și prin vers acea trăire ce înnobilează făptura, dă sens Universului.

Auziți? Este glasul Iubirii în mii de ecouri, răsfrânte și în versuri:

Leave a Comment