Joi, 28.09.2017, în cadrul Liceului Tehnologic “Lazăr Edeleanu”, Năvodari, au avut loc Consfătuirile Profesorilor de Limba şi Literatura Română din Cercul Pedagogic nr. 7, d-na inspector Ana- Maria Panţu, coordonând activitatea.

Au fost puse pe tapet problemele generate de absenţa manualelor la clasa a V-a, a auxiliarelor, s-a realizat o retrospectivă a anului şcolar precedent, s-au pus diverse probleme referitoare la opţionalele propuse la clasă, toate acestea desfăşurându-se într-o atmosferă destinsă.

Calendarul olimpiadelor şi a concursurilor şcolare, schimbările legate de subiectele la examenul de bacalaureat, care au suferit modificări începând cu anul şcolar trecut, desfăşurarea competenţelor lingvistice în data de 12- 13 februarie 2018, cu toate consecinţele care decurg de aici, au fost alte subiecte de interes în cadrul întrunirii.

Finalul activităţii a dat prilejul unor discuţii libere, de grup şi individuale, necesare unei bune colaborări între şcolile din cercul nostru pedagogic.

Director,                                                                                                                                                            Consilier de imagine,

Pătrană Constantin                                                                                                                                         Filip Roxana

 

Leave a Comment