„FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE –

O ȘANSĂ MAJORĂ ÎN INSERȚIA ABSOLVENȚILOR  PE PIAȚA MUNCII” 

– ATELIER  DE TURISM –

 Sub egida „Anul European al Competențelor”,  în data de 22 martie 2023, în cadrul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari s-a desfășurat Atelierul de Turism „Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale – o șansă majoră în inserția absolvenților pe piața muncii”.

La eveniment au participat elevii clasei a VIII-a E din cadrul Școlii Generale „George Enescu” din Năvodari, alături de d-na profesor Rață Andreea, elevii clasei a XII-a D, calificarea „Tehnician în Turism” și elevii clasei a X-a P2, calificarea „Lucrător Hotelier” din cadrul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, alături de profesori din cadrul Catedrei de Turism (prof. Nenciu Daniela Simona, prof. Gheonea Nicoleta, prof. Mocanu Anca și prof. Firică Adriana).

Profesorii Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” au prezentat calificările aferente programelor de studii liceale și profesionale din: domeniul Turism și Alimentație: Tehnician în turism (învățământ liceal) și Lucrător hotelier (învățământ profesional tradițional). Elevii liceului au împărtăşit din experienţa acumulată în cadrul stagiilor de practică și au evidențiat importanța pe care o are pregătirea de specialitate în formarea viitorilor absolvenți: dobândirea competenţelor necesare integrării pe piaţa muncii, creşterea adaptabilităţii tinerilor la cerinţele primului loc de muncă, asimilarea unor experințe noi prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activităţilor derulate la nivelul diferitelor departamente.

În cadrul Atelierului de Turism, elevii clasei a VIII-a E, susținuți de către liceenii edeleni au realizat afișe publicitare prin care au promovat un resort turistic din zona Năvodari. Ulterior, elevii invitați au vizitat Laboratorul de Turism din cadrul liceului unde au participat, alaturi de liceeni, la o serie de activități specifice industriei hoteliere.

Practica de specialitate derulată pe perioada stagiilor de practică este de un real ajutor în adaptarea ulterioară a absolvenților care vor îmbrățișa o meserie. Astfel, avem cu toţii convingerea că elevii au reuşit să conştientizeze importanţa pe care o are obținerea unei calificări în integrarea pe piața muncii.

Leave a Comment