Pentru anul școlar 2020-2021, oferta educațională a liceului nostru prevede o clasă de învățământ seral, specializarea Tehnician în turism (28 locuri).

La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 4 – Tehnician în turism, domeniul de  pregătire de bază fiind TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ. De asemenea, vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

Avantaje

 • durata studiilor este de 2 ani și jumătate (5 semestre).
 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile.
 • calificarea oferită este foarte cerută pe piața muncii și oferă satisfacții financiare importante.

Cine se poate înscrie

 • Se pot înscrie absolvenții școlilor profesionale (3 ani), absolvenții școlilor de arte și meserii, plus anul de completare (în total, 3 ani), sau absolvenții 10 clase liceu, indiferent de calificarea obținută.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • Cerere de înscriere tip (se completează la secretariat),
 • Copie C.I.,
 • Copie certificat de naștere,
 • Copie certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui,
 • Foaie matricolă clasele I-VIII, în original,
 • Foaie matricolă școala profesională,
 • Foaie matricolă clasele IX-X, licfeu, în original,
 • Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului, profesională, S.A.M.+ an completare ( sau adeverință)- copie xerox,
 • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională,
 • Adeverință medicală- apt pentru înscriere la liceu.

ÎNSCRIERILE SE FAC LA SECRETARIATUL UNITĂȚII, ÎNCEPÂND CU 6 IULIE, PÂNĂ PE 31 IULIE

Informații suplimentare la numărul de telefon 0241760008

Leave a Comment