În anul școlar 2021-2022, Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu” Năvodari oferă absolvenților de școală profesională (3 ani)  sau de școală de arte și meserii cu anul de completare (în total 3 ani), sau absolvenţi de 10 clase liceu, indiferent de calificarea obținută, posibilitatea să-și continue studiile în cadrul clasei a XI-a de învățământ liceal – seral.

 La finalul studiilor liceale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 4 – Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, domeniul de  pregătire de bază fiind MECANICĂ. De asemenea, vor putea susține și promova examenul de bacalaureat.

Înscriere

Perioada de inscriere: 15.07.2021 – 25.08.2021

Începerea cursurilor: semestrul al II-lea al anului şcolar

Dosarul de înscriere va conţine:

  • Certificat de naştere – în copie;
  • Certificat de căsătorie – în copie, dacă este cazul;
  • Actul de identitate – în copie
  • După caz, certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului sau de absolvire a anului de completare sau de absolvire a şcolii profesionale;
  • După caz, foaie matricolă de absolvire – 10 clase liceu, sau an de completare sau şcoală profesională;
  • Adeverinţă medicală – apt pentru intrarea în colectivitate;
  • Cerere de înscriere – de la secretariatul liceului;

Relaţii la telefonul liceului – 0241760008

Leave a Comment