0241 760 008 ; 0725 526 859contact@ltedeleanu.ro

Istoric

Construcţia şi dezvoltarea şcolii noastre a început din anul 1961-1962, ele fiind justificate de necesitatea formării cadrelor calificate pentru unităţile de industrie chimică ale oraşului Năvodari: Combinatul de Îngrăşăminte Chimice-Fertilchim; Combinatul Petrochimic Midia Năvodari-S.C. Petromidia S.A. În primii ani, din cauza lipsei unei clădiri proprii şcoala

Ofertă educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CLASA A IX-A AN ȘCOLAR 2022 – 2023

Structura anului școlar

Anul şcolar 2021-2022 începe pe data de 1 septembrie 2021, se încheie pe data de 31 august 2022 şi ARE 34 DE SĂPTĂMÂNI DE CURSURI. Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 încep la data de 13 septembrie 2021. Având în vedere: – prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu…