Istoric

Construcţia şi dezvoltarea şcolii noastre a început din anul 1961-1962, ele fiind justificate de necesitatea formării cadrelor calificate pentru unităţile de industrie chimică ale oraşului Năvodari: Combinatul de Îngrăşăminte Chimice-Fertilchim; Combinatul Petrochimic Midia Năvodari-S.C. Petromidia S.A. În primii ani, din cauza lipsei unei clădiri proprii şcoala a

Ofertă educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CLASA A IX-A AN ȘCOLAR 2019 – 2020   ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – cursuri de zi CHIMIE INDUSTRIALĂ Tehnician în chimie industrială – 28 elevi Tehnician chimist de laborator – 28 elevi ELECTRIC Tehnician în instalații electrice – 28 elevi TURISM Tehnician în turism – 28 elevi UMAN Filologie – 28 elevi ÎNVĂȚĂMĂNT PROFESIONAL…

Structura anului școlar

Anul şcolar 2018-2019 începe pe data de 1 septembrie 2018, se încheie pe data de 31 august 2019 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează: Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 10 septembrie 2018-1 februarie 2019: Cursuri – luni, 10 septembrie 2018 – vineri, 21 decembrie 2018. În perioada 27 octombrie…